home

Gyulasport Nonprofit Kft. Sportiskola Etikai Kódexe

 

 

 

PREAMBULUM

 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án

módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY által képviselt etikai elvek nem önkéntes választáson alapulnak, hanem szerves részei minden sporttevékenységnek, sportpolitikának és sportirányításnak.

 

FAIR PLAY

 

A Fair Play jelentése a tiszta eszközökkel játszott mérkőzés és az ellenféllel szemben tanúsított sportszerĹą magatartás eszméje.

 

Ez a sport egyik legnemesebb tényezője, hiszen a Fair Play-t maga a sport hozta létre. Ez az eszme azért fontos, mert csak a sportszerĹą mérkőzés, verseny jelent igazi élményt és szórakozást.

 

A Fair Play fogalma a következő alapelvekben fejezhető ki. Ezek az alapelvek a sportban szerepet vállaló bármely személyre érvényesek.

 

 1. Tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, valamint a különböző versenyek,

bajnokságok, tornák szabályait.

 

 1. Minden erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a

mérkőzésen résztvevő minden más személlyel (a nézőkkel, a csapatvezetőkkel, a szülőkkel, a média képviselőivel) szembeni sportszerĹą magatartás érdekében.

 

 1. A mérkőzés minden szereplőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályok

szerinti magatartást tanúsítsa a mérkőzés előtt, alatt és után, bármi legyen a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése.

 

Az Etikai Kódex céljai, alapelvei, az edzői hivatás, a szülői és versenyzői magatartás szabályai

 

Az Etikai Kódex célja:

 

 1. Meghatározni az edzői, sportvezetői szakma hivatásrendi szabályait.
 2. Rögzíteni a hivatás gyakorlásának erkölcsi normáit.
 3. őrködni az edzői hivatás tisztasága felett, növelni erkölcsi színvonalát.
 4. Védelmezni a hivatásuknak megfelelő magatartást tanúsító edzőket és

sportvezetőket, elmarasztalni azokat, akik a szakmai és/vagy etikai szabályokat megszegik.

 1. Rögzíteni az edzői tevékenység során a sportolókkal és a munkatársakkal

             szembeni kapcsolat és együttmĹąködés etikai szabályait.

 

 

Az Etikai és Viselkedési Kódex Általános Irányelvei

 

Az Etikai és Viselkedési Kódex célkitĹązése az általános elvek meghatározása az edzők, sportolók, valamint a játékosok körében felmerült leggyakoribb helyzetekre vonatkozó döntési szabályok vonatkozásában.

Legfőbb célja az edzőkkel együtt dolgozó egyének, csoportok/csapatok és közösségek jólétének és védelmének biztosítása. Az etikai és viselkedési kódex általánosan is érvényes értékrendet rögzít. Az edzők egyéni felelőssége annak meghatározása, hogy miképpen érik el a lehetségesen legmagasabb magatartási normákat.

Az Etikai és Viselkedési Kódex elsősorban az edzőket érinti, akiknek hatáskörébe tartozik a sportoló gyermekek jólétének védelme és sportági tudásának fejlesztése, azonban egyaránt vonatkozik a Sportszervezet minden tagjára, sportolóira, szerződéses és főállású alkalmazottjaira, illetve önkéntes, nem fizetett segítőire.

A jelen Etikai és Viselkedési Kódex szerzője a Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskola, amely egyben gondoskodik is annak betartásáról.

Minden olyan személy, aki tagja vagy sportolója, főállású, szerződéses alkalmazottja vagy szerződéses partnere a Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskolának, teljes mértékben elfogadja a Gyulasport Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatója által jóváhagyott Etikai és Viselkedési Kódexet.

Az edzőkre, versenyzőkre, szülőkre vonatkozó Etikai és Viselkedési Kódexen túl, a jelen dokumentum rendelkezik az Etikai Bizottság létrehozásáról és mĹąködéséről is. Ezen Bizottság felelőssége az Etikai és Viselkedési Kódex irányelveinek, előírásainak betarttatása.

A Gyulasport Nonprofit Kft. elkötelezett abban, hogy a dolgozói, alkalmazottai, edzői, sportolói, valamint a sportolók szülei betartsák az Etikai és Viselkedési Kódexet, mint a Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskola sportszerĹąségi alaptörvényét.

 

 1. Edzők Etikai és Viselkedési Kódexe

 

Az edzők becsületesek, tisztességesek és másokkal szemben tisztelettudóak. Tiszteletben tartják és védelmezik az emberi jogokat, és szándékosan nem vesznek részt diszkriminatív gyakorlatban, illetve azt nem segítik elő.

 

 1. Mint edző elfogadom, hogy példakép vagyok. Mint ilyen, minden esetben köteles vagyok a Sport legmagasabb elvei, tisztasága és méltósága szerint viselkedni.

 

 1. Mint edző konzultálok és együttmĹąködöm a többi edzővel és külső intézményekkel annak érdekében, hogy a sportolóim a Gyulasport Nonprofit Kft -Sportiskola érdekeinek legjobban megfeleljek.

 

 1. Elfogadom, hogy semmiféle olyan cselekedet nem megengedett, amely sérti a fiatal sportolók fizikai, mentális vagy érzelmi állapotát, mialatt a Gyulasport Nonprofit Kft -Sportiskola által biztosított programban vesznek részt.

 

 1. Mint edző, elfogadom, hogy nem megengedett a durva hangnem, a durva szavak valamint a káromkodó nyelvezet használata a sportolókkal, a versenybírókkal, az edzőkkel és a sporttevékenységgel kapcsolatban lévő személyekkel szemben.

 

 1. Mint edző, elfogadom, hogy nem megengedett a gyermekek megalázása, sem

nyilvánosan, sem négyszemközt.

 

 1. Mint edző, minden körülmények között megőrzöm, megtartom önfegyelmemet

és önkontrollomat.

 

 1. A győzelem fontos, de nem az egyetlen és nem is a legfontosabb szempont. A

gyermekekkel való törődés fontosabb, mint a győzelem. Szem előtt tartom, hogy ők a sportban a szórakozás, valamint a fizikai és mentális fejlődésük érdekében vesznek részt.

 

 1. Pozitív példakép leszek sportolóim, játékosaim számára, érzelmileg érett és

felelősségteljes magatartást tanúsítok a fizikai és mentális épségükre éberen ügyelve.

 

 1. Figyelek külső megjelenésemre, mindig tisztán, elfogadható öltözetben jelenek meg az edzéseken.

 

 1. BőkezĹąen bánok a megérdemelt dicséret eszközeivel. Következetes,

becsületes, fair és igazságos leszek sportolóimmal, játékosaimmal. Nem kritizálom őket nyilvánosan.

 

 1. Elfogadom, hogy a győzelemre és a sikerre összpontosuló erőteljes törekvésünk miatt semmilyen körülmények között sem sérülhetnek a játék szabályai és az ellenfél maradéktalan tisztelete. Ezen elv elfogadása a sportszerĹąség és ’Fair Play’ alapköve.

 

 1. Szándékos cselekedeteimmel sohasem veszélyeztetem az ellenfél, a csapattársak, a játékvezetők, vagy a nézők biztonságát, testi épségét.

 

 1. Szándékosan sohasem próbálom megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken sem versenyen, sem azon kívül. Elfogadom, hogy felelős vagyok az általam képviselt sportág rám vonatkozó szabályainak megismeréséért.

 

 1. A kialakuló konfliktusokat rögtön az elején szemtől szemben, méltósággal

lezárom és megnyugtatóan tisztázom!

 

 1. A személyes győzni akarás és siker mellett edző kollégáim sikere és

eredményessége is örömmel töltsön el!

 

 1. A munkámban és az élet más területén fegyelmezett és pontos legyek!

 

 1. Mások háta mögött nem intrikálok, szemtől szemben felvállalom a

véleményemet és döntésemet!

 

 1. Tudjak örülni a saját és mások sikereinek!

 

 1. Kötelezem magam a folyamatos fejlődésre, tanulásra és képzésre, emellett

törekedek a kiválóságra!

 

 1. Felelősségteljes magatartást tanúsítok önmagammal szemben és nem

másokban keresem a hibát.

 

 1. Versenyzők, Játékosok Etikai Kódexe

 

Tudomásul veszem, hogy a Sportágamban történő edzést, versenyzést részemre a Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskola biztosítja. Én ezt, mint lehetőséget, nem pedig, mint jogot fogadom el.

Vállalom, hogy viselkedésemmel minden esetben, a tőlem telhető maximális módon védem a Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskola becsületét és jó hírnevét. Elfogadom, hogy a Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskolában való tagságommal magamra vállaltam a sportszervezet céljait, és azok prioritásait, melyek a következők:

 

 1. Beszédemmel és magatartásommal felemelni igyekszem csapat- és versenyző társaim edzőim, ellenfeleim személyét, valamint sportszervezetünk tekintélyét.

 

 1. Mindig illendően fejezem ki magam, nem használok illetlen kifejezéseket, szavakat.

 

 1. Sportfeladataim teljesítése során mindig kifogásolhatatlan becsületességről fogok bizonyságot tenni, és mindent megteszek, hogy kötelezettségeimet a legnagyobb odafigyeléssel lássam el.

 

 1. Nem fogok semmiféle etikátlan vagy törvénybe ütköző cselekedetet elkövetni, mint ahogy nem teszek semmi olyat, ami kockára teheti kötelezettségeim végrehajtását.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy nagy bizalmat és felelősséget ruháztak rám, és minden erőmmel igyekezni fogok arra, hogy magas szintre emeljem a sportágam presztízsét.

 

 1. Mindig betartom a sportágam Szövetségének szabályzatát, különös tekintettel

a sportszerĹą magatartásra és a tiltott szerek használatára, melyekre vonatkozó rendelkezések megsértése a Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskolából történő kizárásomat vonja maga után.

 

 1. Betartom a Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskola szabályzatát, a sportszervezeten belül és azon kívül, annak szellemével és betĹą szerinti értelmezésével megegyező módon.

 

 1. Az edző utasításait figyelmesen végighallgatom és a kért feladatot legjobb tudásom szerint hajtom végre.

 

 1. Nem kérdőjelezem meg az edző munkáját, döntéseit, a csapatba és a

versenyekre történő kijelöléseket és beosztásokat. Legjobb tudásom szerint igyekszem, hogy jó versenyző és csapatjátékos legyek.

 

 1. Elfogadom és tiszteletben tartom a játékvezetők tekintélyét. Látható módon

semmilyen körülmények között sem kérdőjelezem meg a bírók és a játékvezetők döntéseit és cselekedeteit.

 

 1. Elfogadom, hogy győzelemre és a sikerre összpontosuló erőteljes törekvésünk miatt semmilyen körülmények között sem sérülhetnek a játék szabályai és az ellenfél maradéktalan tisztelete. Ezen elv elfogadása a sportszerĹąség és a ’Fair Play’ alapköve.

 

 1. Szándékos cselekedeteimmel sohasem veszélyeztetem az ellenfél, a

 

 1. csapattársak, a játékvezetők, vagy a nézők biztonságát, testi épségét.

 

 1. Szándékosan sohasem próbálom megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken sem versenyen, sem azon kívül. Elfogadom, hogy felelős vagyok az általam Ĺązött sportág rám vonatkozó szabályainak megismeréséért.

 

 1. Mindenkor, becsületesen és maradéktalanul jelentek minden sérülést és egészségi állapotomban beállt változást az Edzőmnek.

 

 1. Az edzésekre, mérkőzésekre, versenyekre kipihenten, felkészülten és pontosan érkezem.

 

 1. Mérkőzésekről csak betegség, iskolai elfoglaltság, vagy családi okok miatt

hiányozhatok. Hiányzásom okáról időben értesítem edzőmet.

 

 1. A kötelezően előírt védőfelszerelést - amennyiben ez szükséges a sportágam

sajátosságának megfelelően - edzéseken és mérkőzéseken használom.

 

 1. Betartom az öltöző előírt rendjét, a sportlétesítmény házirendjét!
 • Szülők Etikai Kódexe

 

 1. A Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskolában való sportolást, mint lehetőséget, nem pedig mint jogot fogadom el gyermekem részére.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy gyermekem sportolási lehetőségének biztosítása

többszörösen meghaladja az általam befizetett sportszolgáltatási díj összegét.

 

 1. Gyermekemet nem kényszerítem, hogy részt vegyen a sportban, de támogatom az általa választott sport iránti vonzódását. Gyermekem a szervezett sportban saját élvezetére és szórakozására vesz részt.

 

 1. Gyermekemet a szabályok követésére ösztönzöm. Elfogadom, hogy gyermekem a pozitív példából tanul, ennek megfelelően minden versenyző, mindkét csapat jó játékát, eredményét megtapsolom, személyes jó példát mutatva.

 

 1. Nem szégyenítem meg gyermekemet azáltal, hogy kiabálok a játékosokra,

versenyzőkre vagy a bírókra.

 

 1. Gyermekem sporttársaival és azok szüleivel szemben sportszerĹą viselkedést tanúsítok. Így, a sport és a benne résztvevők iránt tanúsított pozitív hozzáállásommal kívánom segíteni gyermekem fiatalkori sportélményeit.

 

 1. Hangsúlyozom részére a tudás fejlesztésének és az edzések fontosságának

jelentőségét.

 

 1. A versenyeken és mérkőzéseken a hangsúlyt a sportági tanulás, gyakorlás,

tapasztalatszerzés fontosságára hívom fel, főképpen a fiatalabb korcsoportokban edző, versenyző gyermekem számára.

 

 1. Gyermekemmel mindig betartatom a sportág szabályzatát, különös tekintettel a sportszerĹą magatartásra és a tiltott szerek bizonyíthatóan szándékos használatára, melyekre vonatkozó rendelkezések megsértése gyermekem kizárását vonja maga után a Gyulasport Nonprofit Kft – Sportiskolából.

 

 1. Megismerem a sportág legfontosabb szabályait és támogatom a játékvezetőket, versenybírókat a versenyen, mérkőzésen és azon kívül.

 

 1. Elismerem a jó teljesítést mind a győzelem, mind pedig a vereség esetében.

 

 1. Megerősítem a játék, a verseny pozitív elemeit.

 

 1. Sohasem kiabálok gyermekemmel, vagy nem bántom meg a versenyen,

meccsen, vagy az edzéseken.

 

 1. Tudatosan munkálkodom a fizikai és verbális agressziónak a fiatalkori

  sportban történő megszüntetésén.

 

 1. Becsülöm és támogatom az edzők munkáját, elfogadom szakmai döntéseiket.

 

 1. Tudomásul veszem, hogy nincs jogom beleszólni a sportolók felkészítésébe,

 edzésmunkájába, versenyzésébe.

 

 1. Az edzéseken, a versenyeken és a mérkőzéseken negatívan nem

minősíthetem az edzők, a versenyzők, a játékosok munkáját és teljesítményét.

 

 1. Korrekt viszonyt alakítok ki a többi versenyző, játékos szüleivel.

 

 1. Nem kérdőjelezem meg a versenyekre való utaztatást, csapatok, váltók összeállítását és a posztok szerinti besorolást.

 

 1. Biztosítom, hogy gyermekem kipihenten, felkészülten és pontosan érkezzen az edzésekre, versenyekre és mérkőzésekre.

 

 1. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy gyermekem csak igazolt esetben, betegség, iskolai vagy komoly családi elfoglaltság miatt hiányozhat edzésről illetve mérkőzésről. Esetleges hiányzás kapcsán időben értesítem az edzőt a hiányzás okáról.

 

 1. Biztosítom, hogy gyermekem edzéseken, versenyeken és meccseken mindenkor viselje a sportág adottságainak megfelelő biztonságos felszerelést. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskola programjai keretében az edző(k) utasításai vonatkoznak gyermekemre, támogatom ezek végrehajtását és nem csorbítom az edző tekintélyét.

 

 1. Elfogadom, hogy az öltözőbe csupán edzői engedéllyel lehet belépni.

 

 1. Elfogadom a sportlétesítmények rendjére vonatkozó szabályokat.

 

 1. Eljárási szabályok etikai vétség elkövetése esetén

 

 1. Az etikai szabályok megsértése esetén a Gyulasport Nonprofit Kft

etikai eljárást folytathat le. Az etikai eljárást a Gyulasport Nonprofit Kft – Sportiskola bármely tagja kezdeményezheti, a Gyulasport Nonprofit Kft

Ügyvezető Igazgatójának címzett írásbeli kérelemmel.

 

 1. A kérelem alapján a Gyulasport Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatója

döntést hoz, hogy indít etikai eljárást, vagy sem.

 

 1. A Gyulasport Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatója az etikai eljárás

elrendeléséről vagy megtagadásáról a kezdeményezőt, és az eljárás lefolytatásra jogosult Etikai Bizottságot haladéktalanul értesíti. A Gyulasport Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatója a keletkezett iratokat az Etikai Bizottság részére átadja.

 

 1. Eljáró szervek:

 

 1. Az etikai eljárás lefolytatására az Etikai Bizottság jogosult. Az Etikai Bizottság

hat főből álló testület, a Bizottság munkáját az Etikai Bizottság Elnöke irányítja. Az Etikai Bizottság Elnökét és tagjait a Gyulasport Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatója jelöli ki, határozatlan időtartamra.

 

 1. Az eljárás során az Etikai Bizottság köteles az etikai vétség alapjául szolgáló

cselekményt, magatartást, eseményt minden tekintetben, körültekintően megvizsgálni, szükség esetén személyek meghallgatásának foganatosításával a tényállást tisztázni.

 

 1. Az Etikai Bizottság vizsgálatát 60 napon belül köteles befejezni. Amennyiben az indokolt, úgy a vizsgálat határidejét az Etikai Bizottság Elnökének kezdeményezésére a Gyulasport Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatója további 60 nappal meghosszabbíthatja. Az Etikai Bizottság az etikai vizsgálatról, annak megállapításairól

jelentést készít az Gyulasport Nonprofit Kft - Sportiskola részére, melyben állást foglal az etikai vétség tárgyában.

 

 1. Az Etikai Bizottság Elnöke a soron következő Szakosztályvezetői értekezleten, vagy az ebből a célból az Elnök által összehívott megbeszélésen előterjeszti az Etikai Bizottság jelentését.

 

 1. Etikai vétség elkövetése esetén - az Etikai Bizottság javaslata alapján - a Gyulasport Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatója az alábbi büntetéseket

alkalmazhatja:

 

5.1. Edzők esetében:

a./ szóbeli figyelmeztetés

b./ írásbeli figyelmeztetés

c./ munkaszerződés keretében foglalkoztatott edző esetében rendes felmondás,

     megbízási jogviszonyban álló edző esetében azonnali hatályú felmondás

 

5.2. Versenyzők, sportolók esetében:

a./ szóbeli figyelmeztetés

b./ írásbeli figyelmeztetés

c./ Sportiskolából történő kizárás

 

5.3. Szülők esetében:

a./ szóbeli figyelmeztetés

b./ írásbeli figyelmeztetés

c./ edzésekről, mérkőzésekről történő eltiltás

 

Amennyiben a szülő a magatartásával az Etikai Kódex szülőkre vonatkozó szabályait ismételten nem tartja be, úgy az Etikai Bizottság és a Sportiskola igazgatója együttesen és írásban kezdeményezheti a Sportcentrum - SI ügyvezető igazgatójánál a szülő gyermekének kizárását a Sportiskolából.

 

 1. Jogorvoslat

 

A Gyulasport Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatója által az etikai eljárással

kapcsolatosan meghozott határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs.

 

            Ezen rendelkezés természetesen nem érinti az etikai eljárásban a legsúlyosabb büntetéssel sújtott edző azon jogát, hogy a felmondás érvénytelenségének megállapítása iránt (felmondás útján megszüntetésre került jogviszonyának típusától függően) munkaügyi vagy peres eljárás kezdeményezzen a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt.

 

 

 

 

Gyula, 2015. július 27.

 

 

                    Kertes István

                        ügyvezető


top